.log(ぽちろぐ)

カナダに語学留学してるおっさんの日記

店屋町「わさび」で唐揚げランチ

https://lh3.googleusercontent.com/kGOjlnMqCapJFyr0dzj8DFoFR6ypNigmljLqmXxkc6fm1IGhpIJX7f44gVpd6omYBf_bs5i-lGsCYmu0xG2KMujxF0-htPuqrV8YpfYqXeJFjfZovEYOF71WyxmGtDu60Kvr2NOEJi4=w2400