.log(ぽちろぐ)

博多旧市街に住んでるSE(スーパーエロい)の日記。

きびなご

 冷凍きびなご刺身を解凍して、焼酎をお湯割りでペロペロ。

https://lh3.googleusercontent.com/PiT1_t_HvbZtpSVT4oxB2i5mrq3O8poEYfHnb9nLJx61RY-Gpu_wD98ZswM7rnrnujK4-og6kNYYEQ8aJB_Y6HZaQhwhMYwJG9ujxgg3RFuQzQckBDMgO01JsbTuu6Xo4x8J06GzlWE=w2400

https://lh3.googleusercontent.com/4pf1YMNTMcdBSYSmwiBosKJxel6Tpk-88BrXdzW6I23yJVNYgPDPKwUWGPcx0vDrxEYGTc8UlnkMRBz9YrP3Na2fBWetLxp6bceA4S6iJsge6YMNdxVNcihQNZmLbARpY4opztrIw_s=w2400